Looking for something specific? Contact Us

Terms & Conditions

Στον Άλιμο Αττικής σήμερα μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων, ήτοι:

αφενός μεν της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΡΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία εδρεύει στον Άλιμο Αττικής και επί των οδών Κυβέλης και Ρόδων 6, με Α.Φ.Μ. 998367826, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, καλούμενη εφεξής η «εκμισθώτρια» και αφετέρου δε του «μισθωτή/μισθώτριας», τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται με λεπτομέρεια στο ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ, που συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και του οποίου η παρούσα σύμβαση μίσθωσης εξοπλισμού και ειδικότεροι όροι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα (εφεξής «η σύμβαση»), συμφωνήθηκαν, και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά οι ακόλουθοι όροι μίσθωσης εξοπλισμού γυμναστικής:


1.      Αντικείμενο: Οι παρόντες όροι, που προσαρτώνται στο ΔΕΛΤΙΟ/ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ως αναπόσπαστο τμήμα του, έχουν ως αντικείμενο τη μίσθωση από την εκμισθώτρια στο μισθωτή, συγκεκριμένου εξοπλισμού που περιγράφεται αναλυτικά στο ΔΕΛΤΙΟ/ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ, ο οποίος ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα της εκμισθώτριας, αποκλειστικά υπό τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας. Σε περίπτωση που μισθωτές του εξοπλισμού είναι περισσότεροι από ένας, αναλαμβάνουν όλοι αλληλέγγυα, αδιαίρετα και εις ολόκληρον έκαστος εξ αυτών, το σύνολο των υποχρεώσεων προς την εκμισθώτρια.


2.      Διάρκεια μίσθωσης: Η συμφωνούμενη μίσθωση είναι ορισμένου χρόνου, αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και διαρκούσα για τόσες πλήρεις ημέρες όσες αναφέρονται στο ΔΕΛΤΙΟ/ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ. Κατά τη λήξη της εν λόγω συμβατικής διάρκειας, ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό στην έδρα της εκμισθώτριας στη συγκεκριμένη ημερομηνία που αναγράφεται στο ΔΕΛΤΙΟ/ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ. Ως ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης λογίζονται οι 14 ημερολογιακές ημέρες.


3.      Ημερήσιο μίσθωμα: Το ημερήσιο μίσθωμα για όλες της ημέρες που συμφωνείται ως εύλογο, δίκαιο και ανταποκρινόμενο πλήρως στη μισθωτική αξία του εξοπλισμού ανέρχεται στο ποσό που αναγράφεται στο ΔΕΛΤΙΟ/ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.


a.      Ολόκληρο το συμφωνηθέν μίσθωμα για τη συνολική διάρκεια της μίσθωσης είναι καταβλητέο από το μισθωτή στην εκμισθώτρια στην αρχή της μίσθωσης κατά την παράδοση του εξοπλισμού στο μισθωτή με μετρητά ή χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, συμβατής με συνεργαζόμενη τράπεζα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.


b.      Η εξόφληση του συνολικού οφειλόμενου ημερήσιου μισθώματος για ολόκληρη τη μισθωτική περίοδο αποδεικνύεται με έγγραφη – ενυπόγραφη απόδειξη από την εκμισθώτρια, αποκλειομένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης και του όρκου.


c.       Για όλες τις κατηγορίες ο μισθωτής πρέπει να καταβάλει σχετική εγγύηση για την κάλυψη των ποσών που αφορούν στην εγγύηση και για την εξόφληση του συνολικού μισθώματος.


d.      Το ημερήσιο μίσθωμα καλύπτει μόνο τη χρήση του εξοπλισμού που αναφέρεται περιοριστικά στο ΔΕΛΤΙΟ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ.


e.      Στο ημερήσιο μίσθωμα δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε ποσό ή δαπάνη δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν.


f.        Τυχόν τραπεζικά έξοδα (εμβάσματος, πιστωτικών καρτών κλπ) βαρύνουν εξ ολοκλήρου το μισθωτή και το μίσθωμα καταβάλλεται πάντοτε ακέραιο.


g.      Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του συμφωνηθέντος μισθώματος και οποιωνδήποτε άλλων πρόσθετων χρεώσεων, επιβαρύνσεων και εξόδων προβλέπονται στην παρούσα, από οποιαδήποτε αιτία και ασχέτως υπαιτιότητας του μισθωτή, ο μισθωτής βαρύνεται και οφείλει να καταβάλει στην εκμισθώτρια και το νόμιμο τόκο υπερημερίας για κάθε ημέρα καθυστέρησης, υπολογιζόμενου του συνόλου των ημερών από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης μέχρι και την ημέρα ολοσχερούς εξόφλησης της εκμισθώτριας.


4.      Κατοχή εξοπλισμού: Ο εξοπλισμός ανήκει πριν και καθόλη τη διάρκεια της παρούσας μίσθωσης στην εκμισθώτρια. Η σύμβαση είναι αποκλειστικά και μόνο μισθωτική σύμβαση, ο δε μισθωτής αναγνωρίζει ότι δεν έχει, ούτε αποκτά άλλα δικαιώματα εκτός από όσα αναγράφονται περιοριστικά στην παρούσα (περιορισμένης διάρκειας χρήση του μισθωμένου εξοπλισμού). Απαγορεύεται στο μισθωτή να διαθέσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, παραχωρήσει τη χρήση και να συστήσει οποιουδήποτε είδους δικαιώματα επί του εξοπλισμού υπέρ αυτού ή οποιουδήποτε τρίτου. Ο μισθωτής δεν είναι, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί, εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος της εκμισθώτριας.


5.      Καλή χρήση εξοπλισμού: Ο μισθωτής πρέπει να κάνει καλή και επιμελή χρήση του εξοπλισμού και να μεριμνά για τη φύλαξη και καθαριότητά του. Ο μισθωμένος εξοπλισμός θα πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας του κατασκευαστή.  Ο μισθωτής αναλαμβάνει την ευθύνη ότι τυχόν ηλεκτρικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί με τον εξοπλισμό να είναι κατάλληλος (σωστή τροφοδοσία, ρεύμα κλπ) ώστε να μην προκληθεί βλάβη. Εκτός αν συμφωνηθεί εγγράφως μόνο ο μισθωτής επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό αποκλειστικά εντός του πλαισίου των συμφωνούμενων διατάξεων της παρούσας, απαγορευμένης κάθε άλλης χρήσης. Σε κάθε περίπτωση, ο μισθωτής υποχρεούται να προσέχει τον εξοπλισμό, να ελέγχει επιμελώς τη μηχανική του κατάσταση κλπ, να λαμβάνει κάθε εύλογο και αναγκαίο μέτρο για την ομαλή και κανονική λειτουργία του και να λαμβάνει εύλογα μέτρα για την αποτροπή κλοπής ή μείωσης της αξίας του από οποιαδήποτε αιτία. Απαγορεύεται δε στο μισθωτή να κάνει οποιαδήποτε επισκευή και επέμβαση στο εξοπλισμό ο ίδιος ή οποιοσδήποτε τρίτος, για οποιαδήποτε αιτία, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της εκμισθώτριας. Απαγορεύεται η εγκατάσταση οποιωνδήποτε εξαρτημάτων ή καθαριστικών στον εξοπλισμό χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της μισθώτριας.


6.      Εγγύηση: Ο μισθωτής καταβάλει στην εκμισθώτρια με την υπογραφή του παρόντος  ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση τις παρούσας σύμβασης το ποσό που αναγράφεται στο ΔΕΛΤΙΟ/ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ με βάση το είδος του εξοπλισμού. Το ποσό της εγγύησης παραμένει στην εκμισθώτρια καθόλη τη διάρκεια ισχύος του παρόντος, δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλόμενα μισθώματα και επιστρέφεται άτοκα στο μισθωτή κατά τη λήξη της παρούσα σύμβασης, με την επιστροφή του εξοπλισμού στην ίδια άριστη κατάσταση που το παρέλαβε και υπό την προϋπόθεση ότι ο μισθωτής έχει εκπληρώσει όλες τις εκ της παρούσας υποχρεώσεις του.


7.      Παράδοση & επιστροφή εξοπλισμού: Ο εξοπλισμός του ΔΕΛΤΙΟ/ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ παραδίδεται από την εκμισθώτρια στο μισθωτή στην έδρα της εκμισθώτριας και αυτός το παραλαμβάνει με δικά του μέσα ανεπιφύλακτα σε άριστη κατάσταση και απαλλαγμένο από κάθε πραγματικό ή άλλου είδους ελάττωμα που να καθιστά αυτό μη κατάλληλο για τη χρήση που επιθυμεί ο μισθωτής με την υπογραφή του ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ. Ο μισθωτής με την υπογραφή του ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ θα δηλώνει ρητά ότι έλεγξε προσεκτικά τον εξοπλισμό, τον εγκατέστησε, το δοκίμασε, το βρήκε της απόλυτης αρεσκείας του και το παρέλαβε ανεπιφύλακτα και συνομολογεί ότι λήφθηκαν φωτογραφίες του εξοπλισμού κατά την ημερομηνία παράδοσης. Επίσης ο μισθωτής με την υπογραφή του ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, θα συναινεί και θα δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης κατ’ εφαρμογή του α. 3ΙΒ του ν. 2251/1994, λόγω πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης με την παράδοση του εξοπλισμού. Ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό στην εκμισθώτρια, στην έδρα της, στην ίδια άριστη κατάσταση που το παρέλαβε και στον ακριβή χρόνο που καθορίζεται στο ΔΕΛΤΙΟ/ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ. Σε περίπτωση που λείπουν εξαρτήματα/ανταλλακτικά ή διαπιστωθούν φθορές στον εξοπλισμό, ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει στην εκμισθώτρια εταιρεία το κόστος της αντικατάστασης αυτών σύμφωνα με εκτίμηση συνεργείου επισκευών της επιλογής της εκμισθώτριας.. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση παράδοσης του εξοπλισμού στην εκμισθώτρια, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από το μισθωτή, παρέχει το δικαίωμα στην εκμισθώτρια να επιδιώξει, άνευ ετέρου, να τον ανακτήσει μέσω των νόμιμων αστικών και ποινικών διαδικασιών, δυνάμενου του εξοπλισμού να θεωρείται ως κλαπέν ή υπεξαιρεθέν. Σε κάθε περίπτωση, ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει το πρόσθετο ημερήσιο μίσθωμα που αντιστοιχεί στις ημέρες καθυστέρησης παράδοσης του εξοπλισμού, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελάχιστη χρέωση μίσθωσης αντιστοιχεί σε 24 ώρες (1 ημέρα), εκτός αν έχει συμφωνηθεί εγγράφως κάτι διαφορετικό μεταξύ των μερών. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή η εκμισθώτρια δικαιούται να αξιώσει κάθε ζημιά που υφίσταται λόγω απώλειας εκμετάλλευσης του εξοπλισμού.


8.      Πυρκαγιά, κλοπή, Απώλεια, Ατυχήματα: Σε περίπτωση ατυχήματος ή οποιουδήποτε άλλου περιστατικού (πυρκαγιά, κλοπή, απώλεια κλπ.) ο μισθωτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την αστυνομία/ πυροσβεστική, να επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο με τους εκπροσώπους της εκμισθώτριας, να συλλέξει όλες τις σχετικές πληροφορίες καθώς και οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο και στοιχείο (πχ λήψη φωτογραφιών κλπ.) και να τα αποστείλει πάραυτα στην εκμισθώτρια, να συμπληρώσει και υπογράψει οποιοδήποτε απαραίτητο έγγραφο, αυστηρά και μόνο, κατόπιν έγγραφης εντολής της εκμισθώτριας, και γενικά να ακολουθήσει κατά γράμμα τις οδηγίες και εντολές της εκμισθώτριας και υποχρεούται να προσκομίσει στην εκμισθώτρια εντός δέκα εργάσιμων ημερών επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών (αστυνομικών/ πυροσβεστικής κλπ).


9.      Βλάβη - Κλοπή: Σε περίπτωση επισκευάσιμης βλάβης του εξοπλισμού από λάθος χρήση, δόλο ή αμέλεια του μισθωτή, ο μισθωτής υποχρεούται, ανεξαρτήτως πταίσματός του, να καταβάλει αμέσως στην εκμισθώτρια και χωρίς αντίρρηση ποσό ίσο με την αξία των επισκευών του, με βάση την εκτίμηση συνεργείου επισκευών της επιλογής της εκμισθώτριας. Σε περίπτωση ολοσχερούς βλάβης ή κλοπής ο μισθωτής οφείλει να καταβάλει αμέσως στην εκμισθώτρια και χωρίς αντίρρηση ποσό ίσο με την τρέχουσα εμπορική αξία πώλησης, πλέον των σχετικών φόρων, ως αποζημίωση για την ολοσχερή απώλεια χρήσης του. Στις ανωτέρω περιπτώσεις μπορεί να κρατηθεί το κόστος αποκατάστασης/αντικατάστασης με ισόποσο συμψηφισμό της εγγύησης.  


10.  Αφαίρεση εξοπλισμού: Ρητώς συμφωνείται ότι η Εκμισθώτρια διατηρεί το δικαίωμα της περισυλλογής ή αφαίρεσης του μισθωμένου εξοπλισμού, οπουδήποτε και εάν ευρίσκονται αυτά, αμέσως κατά τη λήξη της διάρκειας της μίσθωσης ή κατά την, κατόπιν καταγγελίας λύση της μίσθωσης και εφόσον ο μισθωτής αρνείται να τα αποδώσει οικειοθελώς.


11.  Δικαίωμα υποκατάστασης: Η παρούσα σύμβαση και τα εξ αυτής πηγάζοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις για το μισθωτή είναι στο σύνολό τους ανεκχώρητα, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Η εκμισθώτρια δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση της να την υποκαθιστά σε όλα ανεξαιρέτως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπό τον όρο να το γνωστοποιεί στο μισθωτή με σχετική έγγραφη δήλωσή της προς το μισθωτή.


12.  Απαγόρευση υπομίσθωσης/ παραχώρησης χρήσης: Η υπομίσθωση και, γενικότερα, η παραχώρηση της χρήσης του εξοπλισμού σε τρίτους, ακόμη και άνευ ανταλλάγματος, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εκμισθώτριας που παρέχεται κατά την ελεύθερη κρίση της.


13.  Προσωπικά δεδομένα: Στο πλαίσιο της υποχρέωσης συμμόρφωσης της εκμισθώτριας με το νομοθετικό πλέγμα για το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οι πληροφορίες προσωπικών δεδομένων που περιέρχονται σε γνώση της με τη συγκατάθεση του μισθωτή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους συμφωνούμενους σκοπούς της παρούσας, και προς συμμόρφωση της εκμισθώτριας με απαραίτητες έννομες υποχρεώσεις της, όπως η κατάρτιση της παρούσας σύμβασης. Πιθανή περαιτέρω χρήση – επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων του μισθωτή από την εκμισθώτρια (ενδεικτικά αναφερομένων αποστολή διαφημίσεων μέσω e-mail, τηλεφωνικά, με sms, ή με την αποστολή εντύπων σε διεύθυνση του μισθωτή, «ανάλυση πελατών» κλπ) καθίσταται δυνατή και επιτρεπτή αποκλειστικά και μόνο υπό τον όρο της προηγούμενης ενυπόγραφης συγκατάθεσης του μισθωτή προς την εκμισθώτρια στο ΔΕΛΤΙΟ/ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ. Τα παραπάνω ισχύουν σε συνδυασμό και με τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στους αναρτηθέντες όρους χρήσης, που βρίσκονται στον ιστότοπο της εκμισθώτριας .


14.  Καταγγελία σύμβασης: Η εκμισθώτρια μπορεί να καταγγείλει ελεύθερα και αζημίως για την ίδια οποτεδήποτε πριν την παράδοση του εξοπλισμού με αποστολή συναφούς email στο μισθωτή, έκδοση πιστωτικού παραστατικού και πίστωση στην κάρτα τυχόν καταβληθέντων ποσών. Όλοι οι όροι της παρούσης είναι ουσιώδεις και η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας δίνει το δικαίωμα στην εκμισθώτρια να καταγγείλει και να λύσει άμεσα τη μίσθωση σε οποιαδήποτε στιγμή,  να ανακτήσει τον εξοπλισμό και να αξιώσει από το μισθωτή την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας της. Ως παραβίαση όρων λογίζεται και η περίπτωση κατά την οποία οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία τα οποία δίδει ο μισθωτής στην εκμισθώτρια δεν είναι ακριβή.


15.  Πολιτική Ακυρώσεων: Εφόσον η ημερομηνία παράδοσης του εξοπλισμού είναι μετά από 14 ημερολογιακές ημέρες από τη σύναψη της παρούσης, ο μισθωτής διαθέτει προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει από την μίσθωση σύμφωνα με το α. 3Ε ν. 2251/1994 χωρίς να αναφέρει τους λόγους, επιβαρυνόμενος μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών του εξοπλισμού. Για την υπαναχώρηση θα χρησιμοποιείται το υπόδειγμα του παραρτήματος του ν. 2251/1994 με αποστολή στο email [email protected] της εκμισθώτριας. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο μισθωτής δηλώνει ρητά και αναγνωρίζει ότι η μίσθωση ολοκληρώνεται με την παράδοση του εξοπλισμού και ότι ρητά συγκατατίθεται με υπογραφή στο δελτίο αποστολής ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης, κατ’ εφαρμογή του α. 3ΙΒ του ν. 2251/1994, μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως, δηλαδή όταν του παραδοθεί ο εξοπλισμός.


16.  Μη παραίτηση: Η μη άσκηση ή η καθυστερημένη άσκηση από την εκμισθώτρια οποιουδήποτε εκ των δικαιωμάτων της, δεν συνιστά ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά παραίτηση από αυτά.


17.  Τροποποιήσεις: Οποιαδήποτε τροποποίηση, παράταση ή ανανέωση των όρων της παρούσας είναι άκυρη, αν δεν καταρτισθεί εγγράφως.


18.  Γνωστοποιήσεις & κοινοποιήσεις: Οποιαδήποτε γνωστοποίηση ή κοινοποιήσεις σε σχέση με την παρούσα, θα κοινοποιείται στις διευθύνσεις των μερών που αναγράφονται στην εισαγωγή του παρόντος για την εκμισθώτρια και στο ΔΕΛΤΙΟ/ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ για το μισθωτή.


19.  Δικαιοδοσία: Κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.